ALERGIE

   Alergia na mleko krowie jest dość częsta u dzieci w pierwszych latach życia. Mleko krowie zawiera białka kazeinowe i serwatkowe. Uważa się, iż beta-laktoglobulina, która nie występuje w mleku ludzkim, jest najbardziej istotnym alergenem w mleku krowim. Wykazano także, że frakcja kazeinowa ma znaczący potencjał antygenowy, który może zostać częściowo wyeliminowany za pomocą obróbki technologicznej, podczas gdy kazeiny zachowują zdolność wiązania IgEs nawet po procesach denaturacji. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia substytutów dla dzieci uczulonych na białka mleka krowiego. Powszechnie stosowane jest mleko sojowe, czy hydrolizaty z mleka krowiego. Jednak szacuje się, że około 10-20% dzieci uczulonych na mleko krowie nie toleruje pochodnych soi, zaobserwowano również negatywne reakcje organizmu na hydrolizaty . Dzieci uczulone na mleko krowie mogą być także uczulone na mleko bawołów, kóz, owiec, osłów i klaczy, ze względu na istnienie dodatniej reakcji krzyżowej z ich odpowiednikami w mleku krowim. Poszukiwane są źródła białka, które mogłoby być podawane w przypadkach alergii na mleko krowie. Alternatywą taką może być mleko wielbłądzie. El-Agamy i wsp.  przeprowadzili badania mające na celu ocenę przydatności mleka wielbłądziego jako substytutu dla dzieci z alergią na mleko krowie. W badaniach tych przeanalizowane zostały molekularne i immunologiczne podobieństwa pomiędzy białkami mleka krowiego i wielbłądziego oraz przedstawiona została antygenowa charakterystyka białek mleka wielbłądziego i ich immunologiczna reaktywność krzyżowa z białkami mleka krowiego. Wykazano, że białka mleka wielbłądziego charakteryzują się unikalnymi właściwościami odzwierciedlającymi odrębną strukturę i skład w porównaniu z mlekiem krowim. Zaobserwowano różnice antygenowe pomiędzy białkami mleka pochodzącymi od tych dwóch gatunków zwierząt. Podkreślić należy zwłaszcza brak beta-laktoglobuliny, jednego z głównych alergenów mleka krowiego, a także brak białek o mobilności elektroforetycznej porównywalnej do beta-laktoglobuliny, co sprawia, że mleko wielbłą- dzie jest w dużej mierze zbliżone do mleka ludzkiego. Powoduje to zmniejszenie reakcji alergicznych dzieci oraz wzmacnia ich przyszłą reakcję na pokarm . Na szczególną uwagę zasługuje podobny jak w mleku ludzkim poziom beta-kazeiny, która stanowi główną frakcję kazeinową mleka wielbłądziego i jest odpowiedzialna m.in. za większą strawność tego mleka w porównaniu do mleka innych gatunków przeżuwaczy. Według Al Haj i Al Kanhal jej zawartość wynosi ok. 58%, w porównaniu do 36% w mleku krowim

Źródło:

Katarzyna Czyż, Nili Mohammed Seghir, Bożena Patkowska-Sokoła, Tadeusz Szulc, Zbigniew Dobrzański, Robert Bodkowski "Biologiczne i technologiczne cechy mleka wielbłądziego"

Wielbłądziafarma.pl to sklep z mlekiem wielbłądzim, mleko wielbłądzie to produkt bogaty w składniki odrzywcze, w tym w witaminy oraz minerały. Nasza wielbłądzia farma zajmuje się sprzedażą mleka wielbłądziego najwyższej jakości. Jeżeli chcesz kupić mleko wielbłądzie w proszku to nasza firm spełni twoje oczekiwania. Jedyna taka hodowla weilbłądów w Polsce, prowadzona jest u nas, a nasze wielbłądzie mleko sprzedawne jest za granicę. Za granicą kupisz nasze produkty camel milk. Organizujemy również sympozja na temat zdrowotnych właściwości mleka wielbłądziego, ostatnie organizowane było pod tytułem mleko a cukrzyca, jeżeli jesteś zainteresowany to napisz do nas. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, zapraszamy do zakupów.